2. Afet ve Acil Durumlarda Eczacılık Hizmetleri Sempozyumu

Değerli Katılımcılar,
Afet ve acil durumlar, toplumlar için öngörülmeyen bir zamanda gerçekleşebilecek önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Bu durumlarda, eczacıların rolü büyük önem taşımaktadır. Afet ve acil durum eczacıları, afet ve acil durumlarda halk sağlığını korumak ve afet ve acil durumlardan kaynaklanan sağlık sorunlarını azaltmak için çalışırlar. Bu amaçla, Fenerbahçe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Afet ve Acil Durum Eczacılığı (ADEC) Derneği işbirliğiyle, Fenerbahçe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ev sahipliğinde, 8-9 Kasım 2023 tarihlerinde “2. Afet ve Acil Durumlarda Eczacılık Hizmetleri Sempozyumu” düzenlenecektir. Sempozyum, afet ve acil durumlarda eczacılık hizmetlerinin önemini vurgulamak ve bu alanda çalışan uzman akademisyenler, eczacılar ve eczacılık fakültesi öğrencilerini bir araya getirmek amacıyla düzenlenmektedir.

Sempozyumda, afet ve acil durumlarda eczacılık hizmetleri ile ilgili olarak, afet ve acil durumlarda yerel yönetimlerin eczacılık hizmetlerine desteği, eczacının yeri ve önemi, eczane yönetimi, afet ve acil durum eczacılığı, toksikolojik afetler, acil majistral ürünler, kronik ve bulaşıcı hastalıkların yönetimi, riskli grupların beslenme özellikleri, acil biyokimyasal analizler, onkoloji eczacılığı, kimliklendirme ve soy tespiti, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) olaylar ve eczacılık, afet ve acil durumlarda eczacının hukuki rolü, olağanüstü koşullarda haberleşme ve saha becerileri gibi çeşitli konular kapsamlı olarak ele alınacaktır.

Ulusal kurumlar ve hükümet politikaları arasında yer alan afet ve acil durumların yönetimi sürecinde, ulusal eczacı kuruluşları ile işbirliği yapmanın önemi ve sağlık hizmeti dağıtımında eczacının vazgeçilmez rolü yadsınamaz. Sempozyum kapsamında; eczacıların ve sağlık hizmeti veren diğer mesleklerin yerel yönetimlerle iletişimi, afet ve acil durumlarda ilaç-eczacılık hizmetleri açısından dikkat edilmesi gereken konularda, eczacılık hizmetleri çerçevesinde yapılacak ön hazırlıklarla hasta odaklı hizmet kapsamında güvenli bir farmasötik bakım sağlanabilmesinde farkındalık artışı sağlanacaktır.

Sempozyumun, Kurtuluş mücadelemizin sonunda çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak hedefiyle kurulan Cumhuriyetimizin 100. yılında düzenlenmesi, Cumhuriyetimizin değerlerinin geleceğe taşınmasında anlamlı olacaktır.

Sempozyuma, eczacılar, sağlık çalışanları ve ilgili diğer tüm paydaşlar davetlidir. Sempozyum sonunda, katılımcılar için katılım belgeleri düzenlenecek ve belgeler elektronik olarak katılımcılara ulaştırılacaktır.

Sizleri, afet ve acil durumlarda eczacılık hizmetleri konusunda bilgi ve deneyimlerinizi paylaşmak üzere “2. Afet ve Acil Durumlarda Eczacılık Hizmetleri Sempozyumu”na davet ediyoruz.

Sempozyumumuzda hep birlikte olmak dileğiyle saygılarımızı sunarız.

Prof. Dr. Ş. Güniz KÜÇÜKGÜZEL

Başkan

Prof. Dr. Göknur YALIM AKTAY

Eş Başkan

Fenerbahçe Üniversitesi

Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı, Metropol İstanbul, 34758, Ataşehir - İstanbul

adechs@fbu.edu.tr

0216 910 19 07 / 1730

Bizi Takip Edin

© Fbu IT Team.